Home > aanpak > Maatwerk > Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Je wilt je team verder ontwikkelen. Je wilt je team zo laten werken dat de individuele kwaliteiten van de medewerkers het best tot hun recht komen. Een team ontwikkelen betekent kijken naar de individuen in het team en het samenspel van deze individuen. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn: samenwerken, communicatie, cultuur, bewustzijn van kwaliteiten in het team, etc

Soms kan mediation nodig zijn. Ook hierbij hebben we een ontwikkelingsgericte insteek.

Wij begeleiden en ontwikkelen teams om effectiever te zijn, door beter samen te werken en daardoor beter te presteren. Dit kan op vele verschillende manieren bijvoorbeeld door een training 'on the job', door een training 'op de hei' of door teamcoaching. De trainingen zijn maatwerk waarbij de effectiviteit van het team wordt verhoogd door te werken aan concrete doelstellingen Dit doen wij met teams in allerlei sectoren, van management tot werkvloer.

Dit doen wij in een aantal stappen:

  1. Wat wil je bereiken met het team?
  2. Waar staat het team nu?
  3. Ontwikkelen en uitvoeren van een programma.
  4. Verankeren/implementeren in de praktijk

Als je wilt weten wat wij voor je kunnen betekenen neem dat contact met ons op. We sparren graag met je.