Home > portfolio > Bacardi
Bacardi

Bacardi Martini Nederland BV

In 2011 hebben wij voor Bacardi twee meerdaagse trainingen op maat ontworpen en uitgevoerd. Het betrof een integratie van een team van vijf verschillende nationaliteiten.

Bijzonderheid

Dit programma is gehouden in Nederland en Frankrijk met als voertaal Engels.