Home > portfolio > Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-BrabantNoord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Voor de provincie Noord-Brabant hebben wij meerder trajecten gedaan:

Daarnaast hebben wij 2007 voor provincie een virtueel loopbaancentrum ontworpen en ingericht.

Referenties

"Je bent regisseur van je eigen leven' daar begon het traineetraject mee. Het klinkt logisch maar in de loop van twee jaar werken met Peter en Clementine werd mij pas duidelijk wat dat betekent; verantwoordelijkheid nemen en staan voor wie je bent. Het traject was divers en intensief. Door de veiligheid die Blink Talentontwikkeling creëerde ontwikkelde ik nieuwe vaardigheden, maar misschien nog wel belangrijker; werd ik me bewust van mijn handelen en op welke manier ik keuzes maak. Het ging er af en toe heftig aan toe; confrontaties en de nodige reflectie en intervisie. Door de vele contacten die zij hebben kregen we interessante ontmoetingen met onder andere verhalenvertellers; protocol goeroes en zelfs een akido-teacher. Het traject was goudwaard; ik spreek nog regelmatig oud-trainees, inmiddels verspreid over heel Nederland.

Na het traineetraject heb ik verschillende congressen en cursussen bezocht, inmiddels is Peter voor de periode van een jaar mijn coach om zo nu en dan eens terecht kritische vragen te stellen en mij scherp te houden. Ik krijg energie van Blink Talentontwikkeling, het zijn kanjers die met een groot hart talenten ontdekken en ze laten stralen"

Ellen

Ik volgde in 2006, 2007 en 2008 het 2 jarig traineeprogramma bij de Provincie Noord Brabant. Dit traineeship werd verzorgd door Blink Talentontwikkeling. Op dit moment werk ik bij de Gemeente Amsterdam, Servicehuis Personeel als implementatieadviseur.

Ik citeer uit mijn laatste reflectieverslag "Met het traineeprogramma heb ik bewust gewerkt aan ontwikkeling. Ik merk dat ik echt gegroeid ben in de afgelopen 2 jaar. Misschien ook een beetje in de breedte maar vooral persoonlijk. Ik vind dat ik zekerder ben geworden. Ik accepteer meer hoe ik ben en ik weet ook beter voor welke dingen je me wel moet vragen en voor welke dingen niet. Dat geeft een goed gevoel. Ik denk dat ik zeker nog niet klaar ben met ontwikkelen maar waarschijnlijk is dat wel nooit het geval. "

Trainee zijn vond ik aan het begin van het traject best moeilijk. Aan de ene kant voelde ik een druk om het goed te doen. Aan de andere kant waren er medewerkers die je zien als stagiair. Je wilt eigenlijk als starter veel spannende dingen doen. Hoewel je je ook onzeker voelt. In de begeleiding van de kerndocenten van Blink Talentontwikkeling voelde ik me echt gesteund.

De docenten hadden in persoonlijke coachingsgesprekken 'vanuit hun hart' feedback voor de trainee. Deze gesprekken waren onderwerp tussen de trainees omdat ze zo'n indruk maakte. Het hielp je verder om een persoonlijk dilemma (op gebied van werk) op te lossen.

Sinds april 2008 is het traineeship afgerond. Nog steeds vallen 'kwartjes'.

Kwartjes in de zin dat je nu pas ziet wat bepaalde theorie inhoudt omdat je het bij andere of jezelf ziet gebeuren. Bijvoorbeeld:

  • Zorg voor een heldere opdracht voordat je een project start, baken je project voldoende af.
  • Nut en noodzaak van een project moet gevoeld worden
  • Binnen overheidsorganisaties is macht georganiseerd op basis van hiërarchie maar invloed is te organiseren als je de juiste mensen kent
  • Om je talent tot uitdrukking te brengen moet je offers brengen
  • Neem je verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt
  • Mijn flow bereik ik door de omstandigheden; veiligheid, zelfstandigheid, vrijheid en een klik met de opdrachtgever

De kwartjes die vallen zijn zowel op gebied van persoonlijke effectiviteit als op gebied van theorie over projectmanagement of organisatieontwikkeling.

Ik ben erg enthousiast over de aanpak van Blink Talentontwikkeling.

Tessa