Home > portfolio > Rabobank
Rabobank

Rabobank

De afdeling opleidingen van de Rabobank hebben wij ondersteund bij het maken van verschillende leergangen. De ondersteuning bestond uit het maken van een opleidingsontwerp, het ontwikkelen van opleidingsmateriaal, het schrijven van trainingshandleidingen en het opleiden van interne trainers. Daarnaast hebben wij ook een aantal leergangen geëvalueerd.