Home > aanpak > Management Development

Management Development

Bij onze Management Development (MD) trajecten helpen wij mensen om het beste uit zichzelf te halen door middel van een persoonlijke benadering, inspirerende workshops en het oplossen van (ontwikkel)blokkades. Wij gebruiken geen standaard methodiek. Wij geloven niet in 'een kunstje leren', maar in échte ontwikkeling. Dit betekent eerst een slagje dieper dan gebruikelijk (meer inzicht, meer kennis) en vandaar uit meer vaardigheid en groei.

De vraag van onze opdrachtgever is altijd leidend. Eerst zoeken we de verbinding tussen organisatiebelangen en individuele belangen. We starten met het schetsen van het gewenste doel van de organisatie en de daarbij behorende wijze van werken. Dan inventariseren we de individuele leerbehoeften van de medewerkers en hierop stemmen wij een ontwikkelprorgramma af.

Goed leiderschap is voorbeeldgedrag, met eigen gedrag inspireer en motiveer je medewerkers. In onze MD trajecten geven wij leidinggevenden bagage om te excelleren. Ontwikkelen, veranderen en verbinden gaan daarbij hand in hand.