Home > over ons > algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Open Inschrijving

Artikel 1 Inschrijving 
1.1 U schrijft u in voor een training, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop van Blink Talentontwikkeling B.V. door een brief, fax, e-mail of via internet. 

1.2 U ontvangt via een brief of e-mail een bevestiging van de inschrijving van Blink Talentontwikkeling B.V. Door de verzending van deze brief of e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot stand. 

1.3 De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. 

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden 
2.1 De factuur en de informatie voor de training, workshop, opleidingsworkshops en/of reisworkshop ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat. 

Artikel 3 Annulering of wijziging door deelnemer 
3.1 De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden: 
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u schriftelijk per brief, fax of e-mail indienen. 
b. Bij annulering of wijziging tot veertien dagen voor de training, workshop en/of opleidingsworkshop bent u 10% van het factuurbedrag voor administratie- en voorbereidingskosten verschuldigd (Niet van toepassing op een reisworkshop. Zie artikel 3.1 e-f-g). 
c. Bij annulering of wijziging tussen veertien dagen en 24 uur voor de training, workshop en/ofopleidingsworkshop bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd (Niet van toepassing op een reisworkshop. Zie artikel 3.1 e-f-g). 
d. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (Niet van toepassing op een reisworkshop. Zie artikel 3.1 e-f-g). 
e. Bij annulering tot 30 dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u de aanbetaling zoals vermeld op de factuur verschuldigd. 
f. Bij annulering van 29 tot 10 dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u 50 % van de deelnamekosten verschuldigd. 
g. Bij annulering minder dan tien dagen voor vertrek van een reisworkshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd. 

3.2 Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Blink Talentontwikkeing B.V.

3.3 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de workshop een vervanger naar de training, workshop en/of opleidingsworkshop sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk per brief, fax of e-mail door aan Blink Talentontwikkeling B.V. (Niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g). 

3.4 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (Niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g). 

Artikel 4 Annulering door Blink Talentontwikkeling B.V.
4.1 Blink Talentontwikkeling B.V. heeft het recht een training, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende training, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de training, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshopbericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald. 

Artikel 5 Algemeen 
5.1 De training, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop worden gegeven door Blink Talentontwikkeling of vertegenwoordigers van Blink Talentontwikkeling B.V.

Artikel 6 Aansprakelijkheid 
6.1 Blink Talentontwikkeling B.V. en vertegenwoordigers van Blink Talentontwikkeling B.V. zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een training, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop. 

6.2 Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag. 

Artikel 7 Toepasselijk recht 
7.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 8 Wijzigingen 
8.1 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. 

8.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2011. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Blink Talentontwikkling worden aangegeven.

Download hier een pdf versie van de 'algemene voorwaarden open inschrijving'