Home > portfolio > Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam

In 2010 hebben wij een meerdaagse training gedaan bij het traineeprogramma van de gemeente Amsterdam. We hebben een uitgebreide management game gedaan met het accent op persoonlijk leiderschap i.c. het nemen van besluiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Referenties

"Voor een training heb ik erg prettig mogen samenwerken met Blink. Ik heb Peter en Clementine mogen ervaren als professionals die het nut en de leerervaring voor de deelnemer vooropstellen, en in staat zijn dit te vertalen in maatwerk. In de voorbereiding konden zij door een goede analyse van de behoeften en het stellen van de juiste vragen de leervraag helder krijgen. Tijdens de training waren zij steeds flexibel en in staat het programma snel en goed bij te stellen. Samen met de zeer prettige en opbouwende vorm van coaching en feedback, zorgde dit voor een waardevolle training!"

Wim